4. De voortgang van de totstandkoming van de overeenkomst met de aannemer.

Zoals in paragraaf 2 is vermeld is het overleg met de aannemer nog steeds niet afgerond. Wij zijn nog in onderhandeling over het contract. Dit willen we wat aanpassen als gevolg van wetswijzigingen, wijzigingen in werkzaamheden door Enexis, de wijziging van het aantal panelen, de wijziging van het aantal invoedpunten en onduidelijkheden over het mogelijke aantal EAN-codes per aansluiting / trafo. Dit doen we omdat we door bovengenoemde aspecten constateerden dat de kosten hoger werden – met name de jaarlijkse huurkosten – en dat dit ongewenst en onnodig is (mede op basis van informaties van adviseurs).
Omdat in de overeenkomst met Greencrowd is opgenomen dat zij ook akkoord moeten gaan met de overeenkomst met de aannemer zijn zij sinds een aantal weken bij het afrondingsproces met de aannemer betrokken. Wij ervaren dat als zeer positief, omdat zij net als wij belang hebben bij zo laag mogelijk exploitatiekosten, een zo hoog mogelijke kwaliteit en productie en zo laag mogelijke risico’s.
Op dit moment is de verwachting dat ergens tussen nu en Kerstmis de aannemingsovereenkomst kan worden afgerond.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen