2. De belangrijkste ontwikkelingen rondom de Vlaas in de afgelopen periode

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld die nog van invloed zijn op de formele start van de Vlaas:
• Omgevingsvergunning:
- Is verleend door de gemeente op 26 september.
- Er zijn 3 bezwaren ingediend door (toekomstige) omwonenden. Alle bezwaarmakers staan positief tegenover het plan (en hebben zich ook als deelnemer aangemeld). Wij verwachten in onderling overleg tot een uitkomst naar ieders tevredenheid te komen.
• SDE+-subsidie Greencrowd (commerciële partij):
- Aanvraag is ingediend op 7 oktober (bevestiging ontvangen).
- Aanvraag is gedaan in week 2 (van de 3 weken waarin deze aanvraag gedaan kon worden).
- Greencrowd  verwacht nog steeds dat de aanvraag gehonoreerd wordt.
- Voor verdere toelichting zie het betreffende artikel in deze Nieuwsbrief.
• Overeenkomst aannemer / overeenkomst Enexis / EAN-nummers:
- Er is nog steeds overleg gaande met de aannemer over de opzet (waar en hoeveel trafo’s). Dit heeft onder andere invloed op de huurkosten. Daarom is het van belang dat deze opzet zo economisch mogelijk vormgegeven wordt. Zie verder het betreffende artikel in deze Nieuwsbrief over overeenkomst aannemer.
- Langzaamaan komt er meer duidelijkheid over de verstrekking van de benodigde EAN-codes. Enexis heeft mondeling verklaard dat administratief ergens rond 1 januari de codes verstrekt kunnen worden en dat technisch vanaf 25 maart 2018 de aansluitingen gerealiseerd kunnen worden. En dat is voor ons op tijd.
- De Vlaas heeft de EAN-codes nodig voor de aanvraag goedkeuring teruggave energiebelasting bij de Belastingdienst. De behandeling van deze aanvraag duurt circa 4 weken en vanaf dat moment gaat de termijn van 15 jaar recht op teruggave energiebelasting ook lopen. We willen het daarom niet te vroeg aanvragen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen