7. Afspraken met Qurrent / DVEP nu definitief

Bij de afronding van de 3-jarige overeenkomst voor levering van elektriciteit van de Vlaas aan DVEP heeft laatstgenoemde de condities nog iets bijgesteld. Op basis van de gemiddelde APX-tarieven van het afgelopen jaar krijgt de Vlaas een vergoeding van afgerond 4,7 eurocent per kwh exclusief BTW.
Ook met Qurrent zijn aangepast afspraken gemaakt. De klantvergoeding van Qurrent aan de Vlaas is beperkt tot € 10 per jaar per deelnemer (die energie afneemt bij Qurrent) De deelnemer/afnemer daarentegen krijgt een rechtstreekse vergoeding van eenmalig € 50 bij een 1-jarig contract, € 100 bij een 2-jarig contract en € 150 bij een 3-jarig contract.
Deelnemers die op dit moment al een contract bij Qurrent hebben kunnen dit laten aflopen en daarna zich via het “portaal de Vlaas” en dan gebruik maken van bovengenoemde kortingen / vergoedingen.
Het “Portaal de Vlaas” is beschikbaar voor aanmeldingen vanaf  ongeveer 20 december (wordt per mail aan de deelnemers bekend gemaakt met vermelding van de link, zodra deze opengesteld is). Het voordeel van het overstappen naar onze partner Qurrent is dat zij automatisch en gratis de teruggave energiebelasting voor de Vlaas en voor de deelnemer regelen. Niet-afnemers van Qurrent zullen naar alle waarschijnlijkheid een beperkte vergoeding voor administratiekosten moeten betalen aan de Vlaas (overeenkomend met de klantvergoeding van € 10 per jaar) en moeten mogelijk ook een vergoeding aan de energieleverancier betalen).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen