10. Activiteiten in de komende periode / planning voorbereidingen en realisatie.

Hier volgt een samenvatting van de activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvin
• Het definitief maken van overeenkomsten met leverancier zonne-energie-installatie en Enexis (ook samen met Greencrowd).
• Zorgdragen voor een onherroepelijke Omgevingsvergunning.
• Het beplantingsvoorstel zoveel mogelijk in overeenstemming met wensen van de omwonenden aanpassen.
• Het vaststellen van de deelnemersovereenkomsten en het concept huishoudelijk reglement (moet gereed zijn zodra de SDE+-subsidie is toegekend en de overeenkomst met Enexis / aannemer getekend wordt).
• De ondertekening van de overeenkomst met Qurrent / DVEP (partij die de energie gaat afnemen).
• Het afsluiten van overeenkomsten met deelnemers, evenals het formeel lidmaatschap / betalingen regelen.
NB: gezien het feit dat de toekenning van de onherroepelijke Omgevingsvergunning, de SDE+-subsidie en het afsluiten van de overeenkomsten met aannemer / Enexis allemaal nog zeker 4 weken duurt, zal ondertekening deelnemersovereenkomsten / betaling panelen pas in januari aan de orde zijn.
• Overleg met potentiële bestuursleden voor coöperatie Zonnepark de Vlaas (voor te dragen aan en te benoemen door de deelnemers na definitieve start).
• Afronding van de afspraken met geïnteresseerden voor gebruik en / of onderhoud van het “groene deel” van de Vlaas, al dan niet in combinatie met (deel) beheer van het gebied.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen