Kabinet gaat inspanningen klimaatmaatregelen / duurzame energie opvoeren. 

In het recent afgesloten Regeerakkoord zijn diverse maatregelen opgenomen die voor degenen die duurzaamheid een warm hart toedragen van belang zijn. Wij vermelden er hierbij enkele:
• In 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn.
• In 2020 zal de salderingsregeling voor zonnepanelen op eigen dak vervangen worden door een terugleversubsidie.
• De energiebelasting op elektriciteit zal in 2018 verhoogd worden met 0,247 eurocent (tot 10,377 eurocent exclusief BTW). Ook in 2019 zal deze verhoogd worden. In 2020 zal de energiebelasting op gas extra verhoogd worden met 3,0 eurocent en op elektriciteit verlaagd met 0,720 eurocent.
NB: waarschijnlijk zal de energiebelasting op elektriciteit in 2020 dus lager zijn dan in 2017, maar nog steeds rond de 10 eurocent exclusief BTW liggen
• Vanaf 2030 mogen er in Nederland nog enkel emissieloze auto’s verkocht worden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen