Inhoudsopgave (editie 4 – oktober 2017):

* Akkoord met Greencrowd betreffende exploitatie commerciële deel de Vlaas;         
* Stand van zaken inzake de Vlaas op dit moment;                       
* Hoge opkomst bij eerste bijeenkomst deelnemers de Vlaas op 25 september j.l.;        
* Lijst met energieleveranciers die meewerken aan teruggave energiebelasting weer groter;   
* Kabinet gaat inspanningen klimaatmaatregelen / duurzame energie opvoeren;        
* Activiteiten komende periode.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen