Hoge opkomst bij eerste bijeenkomst deelnemers de Vlaas op 25 september jl.

Om alle deelnemers zo uitgebreid mogelijk te informeren over de stand van zaken en de te verwachten acties de komende maanden heeft op 25 september een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Liefst 347 aanwezigen, die 283 deelnemers vertegenwoordigden, waren die avond bij zalen van Bussel aanwezig.   

Uitgebreid werd verslag gedaan van de vorderingen en verwachtingen ten aanzien van het project. Ook werden een aantal formele zaken aan de orde gesteld, zoals voor te bereiden statutenwijziging, de concept deelnemersovereenkomst, het op te stellen Huishoudelijk Reglement met enkele daarin noodzakelijk op te nemen zaken als koop en verkoop van productierechten panelen in de toekomst, etc.

Ook konden de deelnemers zich uitspreken over de profielschetsen van het bestuur en individuele bestuursleden. Inmiddels hebben zich ook al een aantal kandidaat bestuursleden gemeld.

Eind oktober zal weer / nog een bijeenkomst worden gehouden voor geïnteresseerden en met name diegenen, die op 25 september verhinderd waren. Van beide bijeenkomsten is / wordt een verslag opgesteld en aan alle deelnemers (ook de niet-aanwezigen) toegestuurd.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen