Akkoord met Greencrowd betreffende exploitatie commerciële deel de Vlaas.

Conform planning is inmiddels een akkoord bereikt met Greencrowd over de aankoop van het commerciële deel van de zonnestroominstallatie van Zonnepark de Vlaas. De aanbieding van  Greencrowd was voor EPP het meest interessant en compleet en Greencrowd is ook een partij, die een ruime ervaring heeft met de exploitatie en monitoring van zonnestroominstallaties. Wij gaan er van uit dat we daarmee een partner hebben aangetrokken, die voor Coöperatie de Vlaas ook ondersteunend kan en zal zijn bij de dagelijkse gang van zaken.

Inmiddels heeft Greencrowd op basis van de gemaakte afspraken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogenaamd SDE+-subsidie aangevraagd. Gezien het feit dat geopteerd is voor een lagere dan de maximale subsidie (fase 2) is de kans zeer groot dat subsidietoekenning zal plaatsvinden.

Zodra de subsidie is toegezegd door RVO (naar verwachting begin december), is de totale financiering veiliggesteld (samen met de stortingen van de deelnemers in de postcoderoosregeling) en kan de aanleg van start gaan.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen