Activiteiten komende periode.

Onderstaand geven wij een samenvatting van de activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden:
• Definitief maken overeenkomsten met leverancier zonne-energie-installatie en Enexis.
• Formele aanvragen en goedkeuringen Belastingdienst.
• Informatiebijeenkomst voor deelnemers op 30 oktober.
• Vaststelling deelnemersovereenkomsten en opstelling concept huishoudelijk reglement.
• Afronding overeenkomst met Qurrent / DVEP (partij die de energie gaat afnemen).
• Overleg met potentiële bestuursleden voor coöperatie Zonnepark de Vlaas (voor te dragen aan en te benoemen door de deelnemers na definitieve start).
• Afronding afspraken met geïnteresseerden voor gebruik en / of onderhoud van “groene deel”  van de Vlaas, al dan niet in combinatie met (deel) beheer van het gebied.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen