Stand van zaken inzake de Vlaas op dit moment:

Sinds editie 2 (juni 2017) zijn er een aantal van de vereiste voorwaarden gerealiseerd. De belangrijkste hiervan worden onderstaand weergegeven.
1. Informele goedkeuring belastingdienst inzake BTW-verrekening voor Coöperatie.
2. Informele goedkeuring Belastingdienst inzake teruggave energiebelasting.
3. Bestemmingsplan onherroepelijk (11 juli 2017).
4. Omgevingsvergunning wordt eind september verwacht.
5. Plan geoptimaliseerd door opstelling meer zonnepanelen. Het betreft nu 18.208 panelen.
6. Met Enexis overeenstemming over 2 invoedpunten (St Jozefstraat en Leembaan).
7. Mogelijkheid inschrijvingen deelname postcoderoosregeling per 19 augustus gesloten (nog wel enkele nagekomen aanvragen gehonoreerd, binnen de afspraken die met de SDE+-partij zijn gemaakt)
8. Akkoord onder voorbehoud met energiemaatschappij die de resterende zonnepanelen, waarvoor binnen de postcoderoosregeling geen interesse was, gaat kopen.
9. Overeenkomst opgesteld tussen Energyport Peelland en Zonnepark de Vlaas om de rechten en plichten tussen Zonnepark de Vlaas en de SDE+-partij goed te regelen (in beider belang).
10. Overleg met gemeente en commissie ijsbaan over aanpassing locatie.
11. Overleg met imkersvereniging over aanplant en beheer groenstrook in en rond het zonnepark (inclusief bepaling bloemen en planten voor wenselijke vegetatie).
12. Overleg met schaapsherder over gebruik en onderhoud grasland, inclusief onder de panelen.
13. Verdere afspraken met Enexis en aannemer over aanpassing aanneemovereenkomst (mede op basis van optimalisatie plan, meer panelen, 2 invoedpunten, e.d.).
14. Contacten met energieleveranciers over offertes voor de koop en condities van de te produceren energie op de Vlaas.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen