Planning start deelname in de Vlaas en realisatie van Zonnepark de Vlaas

Om tot een economisch verantwoord investeringsbedrag per paneel te komen is een bepaald volume aan panelen nodig. En gezien de deelname in het kader van de postcoderoos (circa 8.000) is participatie van de SDE+-partij noodzakelijk.
De SDE+-partij kan alleen participeren wanneer hij zekerheid heeft over de toekenning van de SDE+-subsidie. Deze kan 2 keer per jaar aangevraagd worden. De eerstvolgende mogelijkheid is eerste helft oktober 2017. Wij gaan er van uit dat onze aanvraag gehonoreerd wordt (99% zeker) en deze toekenning tussen medio november en medio december zal plaatsvinden.
Vervolgens worden dan per direct een aantal formaliteiten ingevuld:

A. In december 2017:
1. Storting inleggelden door deelnemers (naar rato van aantal panelen waarvoor men meedoet). De deelnemersovereenkomsten zullen op 25 september in concept besproken worden en in de loop van oktober / november definitief worden en ter tekening worden voorgelegd aan de deelnemers.
2. Overeenkomst met SDE+-partij definitief maken (zal onder voorbehoud goedkeuring SDE+-subsidie al eerder gereed  zijn / ondertekend zijn).
3. Opdracht Enexis voor aansluiting op elektriciteitsnet definitief maken.
4. Opdracht Hoppenbrouwers definitief maken (zal onder voorbehoud toekenning SDE+-subsidie al eerder gereed zijn / ondertekend zijn).

B. Januari tot en met mei 2018: werkzaamheden in het terrein (omheining, drukken ondersteuningspalen panelen, aanleg leidingen, etc).

C. Mei / juni 2018: oplevering / ingebruikname.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen