Inhoudsopgave editie 3 - september 2017

• Zonnepark de Vlaas gaat zeker door en wordt het grootste postcoderoosproject van Nederland.
• Stand van zaken inzake de Vlaas op dit moment
• Voorbereidingen en besluitvorming project de Vlaas – instelling en functie Klankbordgroep
• Communicatie met deelnemers de Vlaas
• Planning realisatie Zonnepark de Vlaas
• Activiteiten komende periode
• Colofon

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen