Communicatie met deelnemers de Vlaas

Het bestuur is van mening dat de (potentiële) deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte moeten worden gehouden van de ontwikkelingen bij en de voortgang van Zonnepark de Vlaas. Dit is de afgelopen tijd niet tot tevredenheid van deelnemers, werkgroep en bestuur verlopen.
Alhoewel er verschillende goede redenen zijn aan te voeren (problemen met zenden en ontvangen van mails, ziekte secretariaat, vakantieperiode, een stormvloed van mails met vragen van potentiële deelnemers) zijn wij van mening dat deelnemers recht hebben op juiste en tijdige informatie.
De werkgroep Communicatie is daartoe onlangs uitgebreid en intern zijn er (nieuwe) werkafspraken gemaakt. De communicatie naar de deelnemers (en andere geïnteresseerden) vindt plaats middels:
a) Informatiebijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers. De eerste daarvan is gehouden op 3 juli j.l. De volgende vindt plaats op 25 september. De uitnodiging met agenda wordt in week 38 toegezonden.
b) Nieuwsbrieven. Dit is de derde editie (de tweede is in juni aan deelnemers en geïnteresseerden toegestuurd). Wij hebben het voornemen om uiterlijk elke 2 maanden een Nieuwsbrief te versturen. De Nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst (onder “Actueel”).
c) Nieuws. Elke maand worden er een aantal Nieuwsitems op de website geplaatst. Het is ons voornemen om dat – mits er nieuws is – minimaal een keer per 2 weken te doen. Tijdens de bouw zullen er ook foto’s geplaatst worden.
De Nieuwsitems zijn eveneens onder “Actueel” op de website te lezen.
d) Perspublicaties. Wanneer er nieuwsitems zijn die naar onze mening voor de pers interessant zijn, worden perscommuniqués uitgebracht. Helaas worden niet alle ingestuurde communiqués geplaatst.
Wij hopen hiermee alle belanghebbenden op deze wijze naar tevredenheid te informeren.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen