Verwachte rendementen op basis van huidige stand van zaken


De investering in de zonnepanelen van de Vlaas bedraagt volgens de huidige verwachtingen  € 245 per paneel. Hierin is inbegrepen de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, compleet met omvormers, bekabeling, aansluiting op het net van Enexis, het hekwerk, de beveiliging (camera’s e.d.), de monitoring, garanties, de ontsluiting, de groene invulling rond het park (om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken), etc.

Per paneel wordt jaarlijks een opbrengst verwacht aan stroom van 245 kWh, die circa 3,5 cent per kWh zal opbrengen bij verkoop aan een energieleverancier.

Aan kosten mag de deelnemer jaarlijks verwachten €  6,83 per paneel (inclusief de contributie van de coöperatie, niet van EPP). In dit bedrag zijn begrepen, de terreinhuur, het onderhoud van de zonne-energie-installatie en de terreinen, verzekeringen, beveiliging, kosten voor verwijdering van de zonne-energie-installatie en teruglevering van het terrein aan de gemeente na 30 jaar in de “oude toestand”, administratiekosten etc.

Dit leidt tot de volgende verwachte rendementen voor particulieren:

• Terugverdientijd:
- Opbrengst per jaar:
245 kWh x € 0,123 teruggave energiebelasting                                              € 30,13
- Opbrengst geproduceerde stroom 245 kWh x € 0,035                                €   8,58
                                                                                                                                  € 38,71
- Kosten per paneel inclusief aandeel contributie (bij circa 15 panelen)   €   6,83
Netto opbrengst per jaar                                                                                      € 31,88

De terugverdientijd bedraagt dan € 245 : € 31,88 = 7,7 jaar.

• Rendement:  
- Netto opbrengst per paneel per jaar                                                               € 31,88
Af: afschrijving per jaar (in 15 jaar) € 245 : 15 jaar =                                      € 16,33
Netto winst per jaar per paneel                                                                          € 15,55

- De gemiddelde investering bedraagt € 245 : 2 = € 122,50
NB: elk jaar vermindert het investeringsbedrag met de afschrijving.

Het rendement bedraagt dan € 15,55 : 122,50 x 100 = 12,7%.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen