Inhoudsopgave (editie 2 - Juni 2017):


• Voorwoord van de voorzitter
• Ontwikkelingen en stand van zaken activiteiten afgelopen periode
• Officiële start van het project
• Informatiebijeenkomsten en reserveringen zonnepanelen
• Verwachte rendementen op basis van huidige stand van zaken
• Activiteiten komende periode

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen