Informatiebijeenkomsten en reserveringen zonnepanelen


Op dit moment hebben er 8 informatiebijeenkomsten plaats gevonden, waar in totaal bijna 500 geïnteresseerden aanwezig zijn geweest (waarvan circa 60 echtparen / koppels). In totaal hebben we inmiddels meer dan 4000 reserveringen ontvangen (van ruim 250 potentiële deelnemers), waarbij er bovendien nog een aantal zijn toegezegd / in de pijplijn zitten.

Er zullen de komende weken nog informatiebijeenkomsten plaatsvinden in Brouwhuis en Rijpelberg/Dierdonk. Verder zal er nog aandacht worden gegeven aan mogelijkheden bij de ondernemersverenigingen in de gemeenten Deurne, Asten en Helmond, alsmede bij de  agrarische bedrijven. Ook voor hen is deelname interessant en men kan hiermee het “groene imago” benadrukken. Ook voor bedrijven geldt een maximum van 10.000 kWh / 40 panelen.

Ondanks dat er via de pers, advertenties en flyers aandacht gegeven is aan deze bijeenkomsten, hebben we toch lang niet iedereen kunnen “bereiken”. Ook hebben we reacties gekregen dat onze website niet voldoende informatie gaf over deze bijeenkomsten en onvoldoende inzichtelijk was qua overige informatie. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een betere informatievoorziening via onze website.
Voor geïnteresseerden: op de website van www.energyportpeelland.nl  onder de Vlaas staat informatie vermeld over het project, de condities van deelname, het rendement en kan het reserveringsformulier gedownload worden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen