Activiteiten komende periode


Onderstaand geven wij een samenvatting van de activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden:

• Behandeling en afronding procedures ruimtelijke ordening (Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning).
• Definitief maken overeenkomsten met leverancier zonne-energie-installatie en Enexis.
• Formele aanvragen en goedkeuringen Belastingdienst.
• Laatste informatiebijeenkomsten en overige activiteiten om (potentiële) deelnemers te informeren (Parkzicht Helmond-Dierdonk en Gemeenschapshuis De Loop te Helmond-Brouwhuis).
• Informatiebijeenkomst voor deelnemers, die zich hebben aangemeld door het invullen van het reserveringsformulier op 3 juli om 20.30 uur bij Zalen van Bussel in Deurne-St Jozefparochie.
• Opstelling deelnemersovereenkomsten, opstelling concept huishoudelijk reglement, overeenkomst tussen coöperatie Zonnepark de Vlaas en Energyport Peelland
• Onderhandelingen met partijen die SDE+ -deel voor hun rekening willen nemen / willen overnemen, c.q. financiers voor eigen exploitatie SDE+.
• Onderhandelingen met partijen die de energie wensen af te nemen.
• Overleg met potentiële bestuursleden voor coöperatie Zonnepark de Vlaas (voor te dragen aan en te benoemen door de deelnemers na definitieve start).
• Overleg met mogelijke geïnteresseerden voor gebruik en / of onderhoud van “groene deel”  van de Vlaas, al dan niet in combinatie met (deel) beheer van het gebied

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen