Stand van zaken aanleg en planning realisatie van Zonnepark de Vlaas


Zoals qua planning in de vorige Nieuwsbrief was aangegeven is in week 34 en 35 het hekwerk geplaatst. Vervolgens werden de palen in de grond gedrukt, hetgeen probleemloos is verlopen. Direct daarna werden de ondersteuningen voor de zonnepanelen opgebouwd. Ook de fundaties voor de trafo’s zijn geplaatst en de verhardingen voor de plaatsing van de omvormers zijn aangelegd.

Begin september werd begonnen met het aanvoeren en plaatsen/bevestigen van de zonnepanelen. Dit ging in een enorm hoog tempo en zaterdag 22 september waren alle 18.208 panelen aangevoerd en geplaatst. Alle betrokkenen waren onder de indruk van deze uitermate snelle exercitie!

Intussen is Hoppenbrouwers ook al gevorderd met het verzorgen van de elektrische aansluitingen. Daar zijn ze de komende weken nog druk mee bezig (met name aansluitingen zonnepanelen op de omvormers). In week (39) werden door Kenter de transformatoren geplaatst. Nu zorgt Kenter voor elektrische aansluitingen (gereed week 43) en vervolgens zal Enexis in week 44 de aansluiting op het net verzorgen.

Met de bijenhoudersvereniging zijn de afspraken over aanleg en onderhoud van de groenaanplant definitief gemaakt. Zij starten in principe op 13 oktober met de aanleg. Als de weersomstandigheden niet tegenwerken, zal de aanplant nog in oktober afgerond worden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen