Planning activiteiten in het kader van de officiële ingebruikname van Zonnepark de Vlaas


Op 16 en 17 november zal de ingebruikname van het zonnepark en de overdracht van het zonnepark aan Coöperatie de Vlaas (voor het postcoderoosdeel) en aan commerciële partner Greenspread plaatsvinden. EnergyPort Peelland wil als ontwikkelaar van Zonnepark de Vlaas deze gelegenheid gebruiken om haar doelen – bijdragen aan het energieneutraal maken van onze regio – extra onder de aandacht te brengen. Daarom zal er op 16 november een seminarachtige bijeenkomst plaatsvinden, waarbij diverse sprekers hun visie geven op de kansen die er in dit kader zijn (bijvoorbeeld een biomassaplein).

Naast speciale genodigden zullen er ook een beperkt aantal leden van beide coöperaties de gelegenheid krijgen om bij de festiviteiten op 16 november aanwezig te zijn. Alle leden van EPP en de Vlaas krijgen op korte termijn daarover nadere informatie toegezonden.

Op 17 november verwelkomen we graag alle leden van EPP en de Vlaas alsook de aanwonenden om het Zonnepark officieel te openen. Hierover zal men een aparte uitnodiging ontvangen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen