Overige mededelingen


Partner Qurrent
Zoals velen van onze leden al opgemerkt hebben zal Qurrent naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door groene energieleverancier Greenchoice (mits de mededingingsautoriteiten er mee instemmen, hetgeen wel te verwachten is). Voor onze coöperatie en de afspraken die wij met Qurrent hebben gemaakt heeft dit geen gevolgen.

Wijziging energiebelasting elektriciteit volgens de Miljoenennota
Op de derde dinsdag van september is door de regering zoals gebruikelijk weer de Miljoenennota gepresenteerd. Voor onze leden is in dit kader van belang wat de regering doet met de energiebelasting. In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven welke hoofdlijnen de regering hiervoor al eerder had aangekondigd (verhoging energiebelasting gas en verlaging energiebelasting elektriciteit in de komende 10 jaar).
Voor het jaar 2019 zal de energiebelasting op gas met 3 cent per m3 exclusief BTW verhoogd worden, waartegenover de energiebelasting voor elektriciteit met 0,72 cent per kwh exclusief BTW verlaagd wordt.
Voor de teruggave energiebelasting over de geproduceerde elektriciteit in de Vlaas betekent dat voor 2019 niet gerekend kan worden met 12,65 cent per kwh (10,458 cent plus BTW), maar met 11,78 cent (9,738 cent plus BTW).
Wat betreft de verkoopprijzen elektriciteit zien we overigens de afgelopen tijd ook een stijging van de tarieven, wat dan voor de exploitatie van de panelen een (klein) positief effect heeft (stijging van 0,5 cent in het eerste halfjaar).

Administratie
De afspraken met Zon op Nederland zijn op dit moment bijna afgerond.  Er zijn de afgelopen periode een aantal organisatorische zaken op elkaar afgestemd, zodat het opnemen van alle gegevens in het systeem van Zon op Nederland met enkele eenvoudige handelingen gerealiseerd kan worden.
De leden zullen hierover op korte termijn – na afsluiting van de overeenkomst met Zon op Nederland – nader geïnformeerd worden.

Het bestuur van EPP
Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen