Voorwoord


Het is al weer 2 maanden geleden dat we onze eerste Algemene Ledenvergadering hebben gehouden bij Zalen Van Bussel in Deurne. Wij waren blij verrast met de hoge opkomst, ondanks het feit dat het in Deurne kermis was.

De meesten van ons hebben de vakantie inmiddels achter de rug. In de tussentijd is er niet stilgezeten. De belangrijkste activiteiten die de afgelopen periode zijn ondernomen staan hieronder vermeld.
Zoals verder te lezen is zal na de bouwvakvakantie de aanleg van het Zonnepark volop van start gaan, met achtereenvolgens de aanleg van het hekwerk met beveiliging, het aanbrengen van de ondersteuningen en het plaatsen van de zonnepanelen. Vanaf medio augustus tot eind oktober zal het dus erg druk zijn op de Vlaas.

Vanaf de aanleg van het hekwerk zullen er ook foto’s en filmpjes op de website geplaatst worden. Zo lang de website van de Vlaas nog niet operationeel is, zullen we die op de website van Energy Port Peelland plaatsen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen