Stand van zaken aanleg en planning realisatie van Zonnepark de Vlaas


Eind juni/begin juli is het gras op de Vlaas gemaaid, zijn de wegen en parkeerplaatsen aangelegd (halfverharding), en zijn de plaatsen waar de transformatoren, knipstations en hekwerk moeten komen, ingemeten en uitgezet.

In week 33 (week van 13 augustus) worden de bouwketen geplaatst en in week 34 wordt gestart met de aanleg van het hekwerk (gereed eind week 35). Daarna volgen het in de grond drukken van de ondersteuningen, het plaatsen van de panelen en het leggen en aansluiten van de kabels.

Op dit moment lijkt de levering van de schakelaars enige vertraging in de planning te veroorzaken. Deze kunnen mogelijk pas op 24 oktober geleverd worden, waarna de aannemer dan nog 2 weken nodig heeft voor het maken van de elektrische aansluitingen. Het proefdraaien van de installatie is nu voorzien voor begin november.

Met de imkersvereniging is een principe-akkoord gesloten over de aanleg van het groen rond het hekwerk en het onderhoud van het groen in het eerste jaar (daarna evaluatie). De aanleg van het groen is voorzien op 3 zaterdagen in oktober.

Er van uitgaande dat de schakelaars (en overige onderdelen) tijdig geleverd worden, is besloten om de officiële ingebruikname van het Zonnepark de Vlaas in het weekend van 16 tot 18 november te laten plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen