Relatie met uw energieleverancier – wanneer moet u al dan niet overstappen – procedure teruggave energiebelasting


We krijgen nog regelmatig vragen over welke energieleveranciers meewerken aan teruggave energiebelasting, wanneer men moet overstappen en hoe de procedure gaat met betrekking tot de teruggave energiebelasting.

Op het moment dat de energieproductie in de Vlaas opstart (begin november dus), dient u ervoor te zorgen dat u feitelijk beleverd worden door een energieleverancier die meewerkt aan teruggave energiebelasting. Anders mist u de teruggave energiebelasting voor de in die periode opgewekte elektriciteit (naar rato van het aantal panelen dat men bezit).

De volgende energiebedrijven werken mee aan teruggave energiebelasting (bron: Hieropgewekt.nl):
Qurrent - Pure Energie – Greenchoice – Eneco - Huismerk Energie – Anode – Delta - E.On –Om – NLD – NLE – Servicehouse - Budget Energie – Engie - Leon Zeewolde - Main Energie - Nuon – Essent - energiedirect.nl

De energieleverancier heeft 2 formulieren nodig om de teruggave energiebelasting te regelen:
- Een kopie van de beschikking van de Belastingdienst, dat de postcoderegeling is goedgekeurd voor de Vlaas. Deze beschikking wordt door Coöperatie de Vlaas pas aangevraagd als we zeker weten wanneer de stroomproductie van start gaat. Wanneer de beschikking te vroeg zou zijn verkregen, missen we mogelijk enkele maanden van de 15 jaar recht op teruggave energiebelasting.
- Een verklaring van Coöperatie de Vlaas hoeveel kwh er in het afgelopen jaar geproduceerd zijn met de door een lid gefinancierde panelen.

U gaat dus energie afnemen van een van bovengenoemde leveranciers. Welke leverancier u kiest, heeft invloed op de procedure teruggave energiebelasting.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Als u energie afneemt bij Qurrent: bovengenoemde beide verklaringen worden aan het begin van elk jaar door de Coöperatie rechtstreeks naar Qurrent gestuurd (conform de overeenkomst). Degenen die bij Qurrent afnemen hoeven dus niets te doen (en krijgen automatisch de energiebelasting terug).
2. Als u bij een van de anderen energie afneemt: de leden moeten deze 2 formulieren na ontvangst van Coöperatie de Vlaas zelf naar hun energieleverancier sturen. Voor de extra kosten voor leden, verwijzen wij naar het concept-huishoudelijk reglement (vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 5 juni).
3. Een mogelijke 3e optie: zoals in het artikel “Overige” onder Administratie in deze nieuwsbrief te lezen is, zal - bij een definitieve overeenkomst met Zon op Nederland – ook voor afnemers van Engie, Greenchoice, OM/DuurzameEnergie Unie, Eneco en Nuon de teruggave energiebelasting automatisch plaatsvinden. Dit aantal energieleveranciers zal naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd nog verder uitgebreid worden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen