Overige Mededelingen

Logo
Natuurlijk hebben we als Coöperatie ook een logo nodig. Vanuit het bestuur is er een commissie druk bezig geweest met de ontwikkeling van een logo, dat past bij de uitstraling van onze activiteiten: groen voor duurzaamheid/groene energie, enkele afbeeldingen van zonnepanelen en natuurlijk de naam “Zonnepark de Vlaas”. Wij zijn er zeer tevreden mee en wij hopen u als lid ook.

Website en emailadres
Mede ten behoeve van de communicatie en informatieverstrekking is dat ook een onmisbaar item. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de opzet hiervan en wij hopen dat wij over ongeveer één maand de website “in de lucht” hebben en een eigen emailadres voor de communicatie met u.
  
Administratie
Zowel voor de financiële administratie van onze Coöperatie als voor de ledenadministratie dienen wij te beschikken over geschikte software en organisatie. Zoals in de Algemene Ledenvergadering al werd gemeld, hebben we uitgebreid overleg gehad met de Coöperatie Zon op Nederland, die daarvoor uitstekende programmatuur ontwikkeld/beschikbaar heeft en daartoe ook een geëigende organisatie heeft opgezet.

Bij Zon op Nederland zijn een 35-tal coöperaties aangesloten, waarvoor Zon op Nederland de administratie en de individuele communicatie naar de leden verzorgt. Op grond van de uitgevoerde testen van de programmatuur, de beoordeling van veiligheidsvoorzieningen en privacy-aspecten, alsmede vanuit kostenoogpunt was de keuze voor dit systeem zeer voor de hand liggend. We gaan met Zon op Nederland een contract afsluiten voor 3 jaar, waarbij de administratieve kosten van de coöperatie ruim binnen de begroting liggen.

Zon op Nederland werkt met gestandaardiseerde systemen. Dat houdt onder meer in dat de ledenadministratie ingericht moet worden volgens hun systeem. Over enkele weken zal elk lid een mail krijgen van Zon op Nederland met een geheimcode. Met behulp hiervan kan men een eigen wachtwoord kiezen. Vervolgens dient elk lid de individuele gegevens op de eigen pagina aan te vullen c.q. aan te passen.

Ook in de toekomst dient elk lid bij wijzigingen van naam, energieleverancier e.d. deze gegevens zelf aan te passen. Door in te loggen op de eigen pagina kan elk lid ook dagelijks en cumulatief zien hoeveel kwh er met de door het lid gefinancierde panelen is opgewekt.

Een bijkomend voordeel van de beoogde samenwerking is, dat Zon op Nederland met 6 energieleveranciers overeenkomsten heeft gesloten inzake de administratieve verwerking van teruggave energiebelasting (waaronder Qurrent). Wanneer u energie-afnemer bent bij een van deze (nu nog) 6 energieleveranciers, dan verzorgt Zon op Nederland namens u de administratieve afhandeling van de teruggave energiebelasting.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen