Ontwikkeling overheidsbeleid op het gebied van energiebelasting in de toekomst - wat zijn de gevolgen voor het rendement van de deelname aan de Vlaas


Op 27 juni hebben 7 fracties van de Tweede Kamer de “Klimaatwet” gepresenteerd. Doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2030 teruggebracht te hebben met 49% (ten opzichte van 1990) en in 2050 met 95%.

Gezien de meerderheid die deze fracties in de Eerste en Tweede Kamer hebben ligt het voor de hand dat deze klimaatwet wordt aangenomen.

Een van de maatregelen die men wil nemen is het verminderen van het gasverbruik. Dat gaat men mede doen door de komende jaren de energiebelasting op gas te verhogen en die op elektriciteit te verlagen (in circa 10 jaar tot de helft van nu). Duidelijk is dat dit grote invloed kan/zal hebben op het rendement van zonnepanelen in het kader van de postcoderoosregeling.

Een ander belangrijk feit is de evaluatie van de Salderingsregeling (voor zonnepanelen op eigen dak) en de postcoderoosregeling (voor zonnepanelen op het dak of grond van een ander). Van de salderingsregeling was al langer bekend dat die in 2020 zeer waarschijnlijk zou ophouden te bestaan. Met betrekking tot de postcoderoosregeling is de overheid van mening dat het succes achterblijft vanwege het feit dat de regeling te ingewikkeld is.

Voor beide komt in 2020 een andere regeling, die nog moet worden uitgewerkt, maar de minister heeft wel al aangegeven dat hij van mening is dat een terugverdientijd voor zonnepanelen van 7 jaar redelijk geacht mag worden. Deze terugverdientijd kan dan worden gerealiseerd door een subsidie toe te kennen, aan diegenen die investeren in zonnepanelen op eigen dak (in plaats van de salderingsregeling) of zonnepanelen op een ander dak/terrein (gelijkaardig als de SDE-subsidieregeling nu).

Door diverse partijen wordt er fors gelobbyd bij de overheid om zowel de zonnepanelen op eigen dak als de zonnepanelen in het kader van de postcoderoosregeling een faire compensatie te geven voor de wijziging van de regelingen.

Mede in het licht van de uitspraak van de Minister dat een terugverdientijd van 7 jaar redelijk geacht mag worden en de voorgenomen subsidie regeling bij postcodeprojecten vanaf 2020, is het zeer wel mogelijk dat de lagere terug te vorderen energiebelasting te zijner tijd gecompenseerd wordt door een subsidie (zoals bij de nieuwe postcoderoosprojecten).

Voor meer informatie zie de website van Hieropgewekt.nl.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen