Wat houdt zonnepark de Vlaas in?

Zonnepark de Vlaas is een initiatief van Energyport Peelland (EPP). Deze coöperatie is bijna 4 jaar geleden opgericht en heeft inmiddels bijna 150 leden. Doelstelling van EPP is om de regio Peelland te helpen energieneutraal te maken door bevordering energiebesparing en produceren van groene energie (door middel van economisch verantwoorde benutting van zon, wind, biomassa, andere reststromen).
Op verzoek van EPP heeft de gemeente Deurne een bepaald grondgebied (De Vlaas) ter beschikking gesteld om daar door middel van een groene gebiedsontwikkeling (ook) een zonnepark te realiseren. EPP heeft de plannen uitgewerkt binnen de randvoorwaarden van de gemeente, waarna de gemeente definitief “groen licht” heeft gegeven voor de realisatie van het zonnepark.
EPP wil de bewoners van de regio maximaal laten participeren in het project van 11.000 zonnepanelen / 3 Mwh en heeft er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk participaties in het kader van de postcoderoosregeling aan geïnteresseerden aan te bieden.
Onlangs is EPP gestart met het informeren van geïnteresseerden en het openstellen van de mogelijkheid voor deelname. Voor alle informatie over het project, de postcoderoosregeling en het ingeschatte rendement op de investering verwijzen wij graag naar de prospectus over zonnepark de Vlaas op onze website www.energyportpeelland.nl
Tijdens de reeds georganiseerde bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld over het project en de aspecten van deelname. Ook deze vragen met antwoorden kunnen op de website onder zonnepark de Vlaas worden ingezien.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen