Stand van zaken voorbereidingen procedures en investeringen

Ten behoeve van de aanpassing bestemmingsplan / ruimte ordeningeisen / inrichting gebied zijn de afgelopen tijd in opdracht van EPP al een aantal onderzoeken uitgevoerd. Nu de erfpachtovereenkomst definitief is, kunnen deze werkzaamheden worden voortgezet om er voor te zorgen dan over circa een half jaar de procedures zo ver zijn dat met de aanleg van het zonnepark gestart kan worden.
Het bestuur van EPP – zoals hiervoor reeds aangegeven fungerend als voorlopig bestuur van CZ de Vlaas – laat zich bij  de werkzaamheden ondersteunen door een aantal adviseurs, zoals RElocal (adviserend bij alle aspecten), Pouderoijen (ruimtelijke ordering), Econsultancy (milieu), e.d.
Namens CZ de Vlaas is een verzoek gedaan bij de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van de postcoderoosregeling voor het zonnepark de Vlaas. De Belastingdienst beoordeelt dan of alles conform de bestaande wetgeving is opgesteld en geeft dan haar akkoord voor restitutie van de energiebelasting gedurende de eerste 15 jaar van de exploitatie. Deze vrijstelling van energiebelasting is cruciaal voor het behalen van het voorgestelde rendement op de participatie in CZ de Vlaas.
In januari is nog een bodemonderzoek uitgevoerd en heeft een terrein-inmeting plaatsgevonden. Om een definitieve aanbieding te kunnen doen moeten de ondernemingen, die de aanleg van het zonnepark willen uitvoeren, over voldoende informatie van de ondergrond kunnen beschikken (de zonnepanelen worden op palen geplaatst, die in de grond worden gedrukt en dan voldoende draagkracht moeten hebben).
In de loop van februari verwachten wij de definitieve aanbiedingen te ontvangen en een keuze te maken welke leverancier  het zonnepark gaat aanleggen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen