Oprichting nieuwe coöperatie ten behoeve van zonnepark de Vlaas.

In het kader van de investeringen en exploitatie van het zonnepark is het noodzakelijk dat dit in een afzonderlijk op te richten coöperatie plaats vindt. De deelnemers worden lid van de coöperatie en beslissen daarmee zelf over de aspecten van het zonnepark.
Ook het afsluiten van de erfpachtovereenkomst met de gemeente moest door de nieuw op te richten coöperatie plaatsvinden. Daarom is op 20 december j.l. bij de notaris “Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.” (hierna te noemen CZ de Vlaas) opgericht.
‘PCR’ verwijst in deze naar de zogenaamde postcoderoosregeling, vanwege het feit dat we inwoners van de regio de mogelijkheid willen bieden hierin te participeren en de voordelen van de postcoderoosregeling te benutten.
U.A. betekent “Uitgesloten Aansprakelijkheid”, omdat we de leden niet meer risico willen laten lopen dan noodzakelijk is.
Als voorlopig bestuur fungeert het bestuur van EPP. Zodra er voldoende participanten zijn om te kunnen starten met de realisatie van het zonnepark – en die dan ook automatisch lid worden – zal het voorlopige bestuur terugtreden en zullen de leden-participanten een nieuw bestuur uit hun midden kiezen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen