Mogelijkheden deelname in exploitatie de Vlaas door aankoop participaties in zonnepanelen

Zoals hiervoor aangegeven zullen er circa 11.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd. In eerste instantie kunnen particulieren en ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting die woonachtig zijn binnen de in de prospectus aangegeven postcodes deelnemen.
Voor informatie over mogelijkheden deelname kan men terecht op de website van EPP (prospectus, vragen en antwoorden), maar er worden de komende tijd op locaties binnen de postcodegebieden ook nog een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hier kan men zich dan daarna ook aanmelden voor participatie. Ook via de website is aanmelding mogelijk. 
Verder zullen ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting ook geïnformeerd worden via de Nieuwsbrieven van hun organisatie (ZLTO, DIC/OVD).
Wanneer er uiteindelijk onvoldoende participanten zouden zijn voor de benutting van alle 11.000 zonnepanelen, zullen de resterende zonnepanelen via een commerciële exploitatie worden ondergebracht bij een energieproducent. Deze kan ten behoeve van een economische exploitatie dan gebruik maken van de zogenaamde SDE+-subsidieregeling (iets minder gunstig dan de postcoderoosregeling).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen