Erfpachtcontract met gemeente Deurne

Om zekerheid te hebben over de beschikking over het gebied de Vlaas is met de gemeente door de nieuwe coöperatie op 12 januari j.l een erfpachtovereenkomst afgesloten. Op 1 februari is deze overeenkomst notarieel verleden.
De erfpachtovereenkomst is afgesloten voor 30 jaar, zodat de leden van CZ de Vlaas er zeker van kunnen zijn dat de door hen via de coöperatie geïnvesteerde zonnepanelen ook 30 jaar gebruikt kunnen worden en hun rendement kunnen opleveren. De 30 jaar correspondeert met de verwachte levensduur van de zonnepanelen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen