Activiteiten komende periode

Onderstaand geven wij een samenvatting van de activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden:
• Behandeling en afronding procedures ruimtelijke ordening.
• Grondonderzoek en definitieve offertes – keuze leverancier zonne-energie-installatie
• Goedkeuring Belastingdienst
• Definitieve rendementberekeningen
• Informatiebijeenkomsten voor mogelijke participanten binnen de postcodegebieden
• Onderhandelingen met energieleverancier over verkoop energie
• Onderhandelingen met energieproducent over mogelijke overname deel zonnepark dat niet in het kader van de postcoderoosregeling wordt benut.
• Overleg met mogelijke geïnteresseerden voor gebruik “groene deel” van de Vlaas, al dan niet ook in combinatie met (deel) beheer van dat gebied.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen