Inrichting en beheer gebied de Vlaas

Van de 11 ha die van de gemeente in erfpacht zijn verkregen wordt naar schatting van dit moment circa 4 ha ingericht als zonnepark. De overige 7 ha zullen een groene / duurzame functie krijgen, waarbij in ieder geval een deel grasland in de winter beschikbaar is als ijsbaan (door de wijk zelf verder te organiseren zoals in het verleden).
Met enkele andere mogelijke gebruikers wordt momenteel overleg gevoerd over de mogelijkheden en wensen voor gebruik, beheer en onderhoud. Zodra daar meer over bekend is zal dit worden medegedeeld.
Uiteraard dient het overig gebruik te passen binnen de bestemming en afspraken die met de gemeente in de erfpachtovereenkomst zijn gemaakt.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen