Informele instemming Belastingdienst Eindhoven

Op 24 juni jl. hebben wij van de Belastingdienst Eindhoven de informele instemming ontvangen inzake de voorgestelde opzet van de Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.. Op grond hiervan hebben we de bevestiging gekregen dat de Coöperatie recht heeft op aftrek van voorbelasting (btw) op kosten en op de aanschaf van de zonnestroominstallatie.
De leden van de Coöperatie zijn over de inleg geen btw verschuldigd. De Coöperatie is ook geen omzetbelasting verschuldigd over de contributiegelden, omdat de omschreven werkzaamheden te nauw samenhangen met de inleggelden.

publicatiedatum: 17-08-2017