Voorlichtingsavond Energieloket is vol, maar schrijf je alvast in voor een nieuwe avond!!


Geachte lezer,

De eerste voorlichtingsavond over Energiebesparing, die zal worden gehouden op maandag 10 december aanstaande om 19.00 uur bij de Ossenbeemd te Deurne is vol. Er hebben zich 60 geïnteresseerden aangemeld om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.
Het thema deze avond zal zijn: “Alles wat u wilt weten over …. de warmtepomp”.

Het is de bedoeling om op korte termijn weer een informatiebijeenkomst te organiseren. Diegenen die zich nu hebben aangemeld, maar niet meer terecht kunnen, kunnen alvast op een reservelijst worden gezet zodat ze de volgende keer voorrang genieten.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen