De Peel start met nieuwe energie
 

Deurne heeft vanaf nu een eigen energiecoöperatie: Energyport Peelland. Een breed ondersteund initiatief, onder leiding van het bestuur bestaande uit voorzitter Martien Bots, secretaris Iwan Gijsbers en penningmeester Frank Voss. Energyport Peelland streeft ernaar om Deurne en omgeving in 2050 volledig energieneutraal te maken en te voorzien in de eigen energiebehoefte.

Op initiatief van het Deurnes Industriëel Contact (DIC) is in 2012 een werkgroep gestart met de voorbereidingen in samenwerking met Brainport en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Aanleiding was het feit dat de regio rond Deurne gekenmerkt wordt door Brainport aan de ene kant en Greenport aan de andere kant. Het thema duurzame energie, beleidsspeerpunt van de provincie Brabant, biedt volop kansen voor de regio rond Deurne om ‘Brains’ en ‘Green’ slim met elkaar te verbinden via een eigen lokale energiecoöperatie; Energyport Peelland.

Energyport Peelland wil dit bereiken door de benodigde energie op te wekken uit de eigen afvalstromen en natuurlijk aanwezige bronnen. Deurne ligt in een bedrijvig gebied, dat volop in beweging is. Daar wordt veel ‘grijs’ en ‘groen’ afval geproduceerd, dat moet worden afgevoerd. Maar, zo redeneert Energyport Peelland, waarom afvoeren als hieruit ook brandstof gewonnen kan worden? Brandstof is immers energie, en energie hebben we allemaal nodig. Om dit doel te bereiken gaat Energyport leden werven die groene energie afnemen, waarvoor ze niet méér hoeven te betalen dan bij de concurrent. De overgebleven middelen komen ten goede aan het realiseren van de grondgedachte: Deurne volledig energieneutraal maken.

Energyport Peelland denkt aan de toekomst. Niet alleen voor deze generatie, maar des te meer voor de generaties hierna. Dit uit zich bijvoorbeeld in projecten op scholen, waar de jeugd direct bij het initiatief betrokken wordt. ‘Zon op school’ is zo’n project. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) gaat Energyport Peelland dit project uitvoeren op twintig basisscholen in Deurne, Asten, Someren en Mierlo. De komende maanden worden zonnecollectoren met bijbehorende apparatuur geplaatst op deze scholen. Bovendien is er een lesprogramma voor de leerlingen aan gekoppeld, waardoor hun bewustwording voor het milieu kan groeien. Uiteindelijk moet de jeugd mede-ambassadeur van Energyport Peelland worden, want de jeugd heeft immers de toekomst.

Op woensdag 30 januari volgt de officiële kick-off van Energyport Peelland tijdens een lunchbijeenkomst in Basisschool d’n Bogerd te Deurne, van 11.30 tot 13.30u. Middels presentaties door onder anderen voorzitter Martien Bots, wordt de bezoeker geïnformeerd over Energyport Peelland en krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen. Op deze middag vindt tevens het project ‘Zon op school’ gepresenteerd.

publicatiedatum: 29-01-2013